Co to jest Trust Bank?

Bank zaufania to organizacja, która umożliwia swoim klientom dokonywanie między sobą transakcji na podstawie umów zwanych trustami. Bank działa jako powiernik w takich transakcjach i przekazuje aktywa od jednego klienta / klienta (znanego jako rozliczający) do innego (znanego jako beneficjent) zgodnie z warunkami umowy powierniczej.

Trust Bank

Podsumowanie

  • Bank zaufania umożliwia swoim klientom dokonywanie między sobą transakcji na podstawie umów zwanych trustami.
  • Japońskie banki powiernicze oferują usługi bankowe / finansowe oraz usługi związane z inwestycjami, takie jak zarządzanie aktywami.
  • Mitsubishi UFJ Trust and Banking (MUTB), jeden z największych banków powierniczych w Japonii, zarządza obecnie aktywami o wartości 370 miliardów dolarów.

Zaufaj bankom w Japonii

Wiele krajów ma banki zaufania lub oferuje usługi bankowe, ale Japonia ma jedną z największych i najbardziej ugruntowanych branż bankowości zaufania na świecie. Japońskie banki powiernicze to instytucje finansowe, które łączą usługi bankowe / finansowe z usługami związanymi z inwestycjami, takimi jak zarządzanie aktywami i inne usługi, w tym projektowanie i zarządzanie planami emerytalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz usługi wyceny dla klientów korporacyjnych i indywidualnych.

Banki zaufania w Japonii zostały oddzielone od departamentów zaufania banków na początku lat sześćdziesiątych, aby wypełnić lukę między bankami a firmami zajmującymi się papierami wartościowymi. Obecnie Mitsubishi UFJ Trust and Banking (MUTB) jest jednym z największych banków powierniczych w kraju, zarządzającym aktywami o wartości 370 mld USD.

Historia banków zaufania w Japonii

Japonia ustanowiła swój pierwszy system zaufania w obligacjach zabezpieczonych w 1905 roku, kiedy uchwaliła ustawę o zabezpieczonych obligacjach. Ustawodawstwo pozwalało dużym bankom i instytucjom finansowym na handel obligacjami. Projekt wspierany przez rząd był kluczowym czynnikiem stojącym za napływem dużego kapitału do Japonii na początku XX wieku. Dzięki napływowi kapitału kraj stał się militarnym i gospodarczym supermocarstwem w regionie Azji i Pacyfiku.

W 1906 roku założono Tokyo Trust Company, aby pomóc gospodarstwom domowym i małym firmom w pozyskiwaniu funduszy i inwestowaniu na rynkach finansowych. W 1921 r. Liczba banków powierniczych wyniosła ponad 400. Do tego czasu rząd pozwolił bankom w znacznym stopniu zarządzać sobą. W 1922 roku Japonia uchwaliła ustawę Trust Act jako prawo właściwe dla trustów oraz ustawę Trust Business Act w celu ochrony osadników i beneficjentów trustów.

Funkcje banków powierniczych w Japonii

Banki zaufania w Japonii łączą usługi bankowe / finansowe z usługami inwestycyjnymi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych. Ponadto banki świadczą również różnorodne usługi, takie jak projektowanie i zarządzanie planami emerytalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i inne usługi. Mają dostęp nie tylko do rozwijającego się rynku finansowania bezpośredniego, ale także do tradycyjnego rynku finansowania pośredniego.

Różnorodność operacji i usług oferowanych przez japońskie banki zaufania można przedstawić za pomocą następującego opisu graficznego:

Zaufaj modelowi biznesowemuŹródło: Stowarzyszenie Trust Companies of Japan

Dodatkowe zasoby

Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:

  • Pośrednik finansowy Pośrednik finansowy Pośrednik finansowy oznacza instytucję, która działa jako pośrednik między dwiema stronami w celu ułatwienia transakcji finansowej. Do instytucji, które są powszechnie określane jako pośrednicy finansowi, należą banki komercyjne, banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.
  • Bank hipoteczny Bank hipoteczny Bank hipoteczny to bank specjalizujący się w kredytach hipotecznych. Może być zaangażowany w tworzenie lub obsługę kredytów hipotecznych lub jedno i drugie. Banki pożyczają własny kapitał pożyczkobiorcom i albo zbierają spłaty w ratach wraz z określoną stopą procentową, albo sprzedają swoje pożyczki na rynku wtórnym.
  • Typy banków detalicznych Typy banków detalicznych Ogólnie mówiąc, istnieją trzy główne typy banków detalicznych. Są to banki komercyjne, spółdzielcze kasy pożyczkowe i niektóre fundusze inwestycyjne, które oferują usługi bankowości detalicznej. Wszyscy trzej pracują nad świadczeniem podobnych usług bankowych. Obejmują one rachunki czekowe, konta oszczędnościowe, kredyty hipoteczne, karty debetowe, karty kredytowe i pożyczki osobiste.
  • Najlepsze banki w Japonii Najlepsze banki w Japonii W Japonii jest około 200 banków. Bank Japonii, bank centralny kraju, został utworzony w 1882 roku w celu kontrolowania krajowej podaży pieniądza i służył jako pożyczkodawca ostatniej instancji dla banków w Japonii.

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?