Analityk finansowy vs księgowy

Analityk finansowy zajmuje się prognozowaniem, co firma zrobi w przyszłości, podczas gdy księgowy zajmuje się rejestrowaniem tego, co firma robiła w przeszłości. Inne kluczowe różnice między analitykiem finansowym a księgowym polegają na tym, że analityk koncentruje się na przepływach pieniężnych, wartości ekonomicznej i optymalizacji działalności, podczas gdy księgowy koncentruje się na rozliczeniach międzyokresowych, dopasowywaniu, uznawaniu i innych zasadach.

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?