Co to jest funkcja MAXA?

Funkcja MAXA jest podzielona na kategorie w programie Excel Funkcje statystyczne Funkcje Lista najważniejszych funkcji programu Excel dla analityków finansowych. Ten ściągawka obejmuje setki funkcji, które są kluczowe dla analityka Excela. MAXA zwróci największą wartość z podanej listy argumentów. Z podanego zestawu wartości liczbowych zwróci największą wartość. Funkcja porównuje liczby, tekst i wartości logiczne jako PRAWDA lub FAŁSZ.

W modelowaniu finansowym Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. , funkcja MAXA może być przydatna przy wyodrębnianiu maksymalnej wartości liczbowej przy ignorowaniu pustych komórek. Na przykład, możemy obliczyć najwyższy wynik testu lub najszybszy czas biegacza w wyścigu, najwyższą temperaturę lub największy wydatek lub kwotę sprzedaży itp.

Formuła

= MAXA (wartość1; [wartość2],…)

Value1 i v alue2 są argumenty użyte dla funkcji MAXA, gdzie Value1 jest wymagana, a kolejne wartości są opcjonalne.

W programie MS Excel 2007 i nowszych wersjach możemy podać do 255 argumentów liczbowych do funkcji. Jednak w programie Excel 2003 i wcześniejszych wersjach może akceptować maksymalnie 30 argumentów liczbowych.

Argumenty można podawać jako stałe lub jako odwołania do komórek lub zakresy. Ponadto funkcja MAXA oblicza wartości PRAWDA i FAŁSZ odpowiednio jako 1 i 0.

Jak korzystać z funkcji MAXA w programie Excel?

Jako funkcję arkusza, funkcję MAXA można wprowadzić jako część formuły w komórce arkusza. Aby zrozumieć zastosowania tej funkcji, rozważmy kilka przykładów:

Przykład 1

Obliczmy najwyższy koszt rynkowy w danych strefach:

Funkcja MAXA

Zastosowany wzór jest poniżej:

Funkcja MAXA - przykład 1

W rezultacie otrzymujemy 650, co jest największym wydatkiem w danym przedziale.

Funkcja MAXA - przykład 1a

Przykład 2

Załóżmy, że otrzymaliśmy następujące dane:

Funkcja MAXA - przykład 2

Korzystając z funkcji, możemy pobrać największą wartość ze zbioru wartości w komórkach A2-A6.

Kiedy podajemy wzór:

Funkcja MAXA - przykład 2a

Wynik otrzymujemy poniżej:

Funkcja MAXA - przykład 2b

Otrzymujemy 1 jako wynik. Funkcja MAXA traktowała wartość PRAWDA w komórce A2 jako wartość liczbową 1. Dlatego jest to najwyższa wartość z zakresu A1-A6.

Kilka rzeczy, o których należy pamiętać o funkcji MAXA

  1. #WARTOŚĆ! błąd - występuje, jeśli jakiekolwiek wartości, które są dostarczane bezpośrednio do funkcji MAXA, nie są liczbami.
  2. Funkcja MAXA oblicza wartości PRAWDA i FAŁSZ odpowiednio jako 1 i 0.
  3. Podstawowa różnica między MAX i MAXA polega na tym, że wersja „A” ocenia wartości TRUE i FALSE odpowiednio jako 1 i 0.

Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy plik Excel

Dodatkowe zasoby

Dziękujemy za przeczytanie przewodnika Finance po ważnych funkcjach programu Excel! Poświęcając czas na naukę i opanowanie tych funkcji, znacznie przyspieszysz analizę finansową. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dodatkowymi zasobami finansowymi:

  • Funkcje programu Excel w finansach Excel dla finansów Ten przewodnik po programie Excel dla finansów zawiera 10 najważniejszych formuł i funkcji, które trzeba znać, aby być doskonałym analitykiem finansowym w programie Excel. Ten przewodnik zawiera przykłady, zrzuty ekranu i instrukcje krok po kroku. Na koniec pobierz bezpłatny szablon programu Excel zawierający wszystkie funkcje finansowe omówione w samouczku
  • Zaawansowany kurs formuł programu Excel
  • Zaawansowane formuły Excela, które musisz znać Zaawansowane formuły Excela, które musisz znać Te zaawansowane formuły Excela są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze
  • Skróty w Excelu na PC i Mac Skróty w Excelu na PC Mac Skróty w Excelu - Lista najważniejszych i najpopularniejszych skrótów MS Excel dla użytkowników komputerów PC i Mac, finansów, księgowości. Skróty klawiaturowe przyspieszają umiejętności modelowania i oszczędzają czas. Naucz się edycji, formatowania, nawigacji, wstążki, wklejania specjalnego, manipulacji danymi, edytowania formuł i komórek oraz innych czynności

Zalecane

Co to jest funkcja TRANSPOSE?
Co to są rezerwy walutowe?
Co to jest zmienny narzut?