Co to jest koszt docelowy?

Docelowa kalkulacja kosztów to nie tylko metoda kalkulacji kosztów, ale raczej technika zarządzania, w której ceny są określane przez warunki rynkowe, biorąc pod uwagę kilka czynników, takich jak jednorodne produkty, poziom konkurencji, brak / niskie koszty zmiany kosztów wytworzenia towarów (COGM) Koszt wytworzonych towarów, znany również jako COGM, to termin używany w rachunkowości zarządczej, który odnosi się do harmonogramu lub zestawienia, które pokazują całkowite koszty produkcji firmy w określonym okresie. dla klienta końcowego

Co to jest stopa wolna od ryzyka?

Stopa zwrotu wolna od ryzyka to stopa procentowa, której inwestor może oczekiwać na inwestycji obarczonej zerowym ryzykiem. W praktyce stopa wolna od ryzyka jest powszechnie uznawana za równą odsetkom płaconym od trzymiesięcznych rządowych bonów skarbowych Bony skarbowe (w skrócie bony skarbowe) są krótkoterminowym instrumentem finansowym, który jest emitowany przez Departament Skarbu USA z terminami zapadalności od kilku dni do 52 tygodni (jeden rok). Są uważane za