Jakie są bariery wejścia?

Bariery wejścia to przeszkody lub przeszkody, które utrudniają nowym firmom wejście na dany rynek. Mogą to być wyzwania technologiczne, regulacje rządowe. Polityka fiskalna Polityka fiskalna odnosi się do polityki budżetowej rządu, która polega na manipulowaniu przez rząd poziomem wydatków i stawkami podatkowymi w gospodarce. Rząd wykorzystuje te dwa narzędzia do monitorowania i wpływania na gospodarkę. Jest to siostrzana strategia polityki pieniężnej. patenty, koszty uruchomienia lub wymagania dotyczące edukacji i licencji.

Bariery wejścia

Amerykański ekonomista Joe S. Bain podał definicję barier wejścia jako „przewagę sprzedawców o ugruntowanej pozycji w branży nad potencjalnymi sprzedawcami wchodzącymi na rynek, co znajduje odzwierciedlenie w zakresie, w jakim znani sprzedawcy mogą trwale podnosić swoje ceny powyżej poziomów konkurencyjnych bez przyciągania nowych uczestnicy wchodzący do branży. ” Inny amerykański ekonomista, George J. Stigler, zdefiniował barierę wejścia jako „koszt produkcji, który musi ponieść firma, która chce wejść do branży, ale nie jest ponoszona przez firmy już działające w tej branży”.

Podstawową barierą wejścia jest koszt, który sam w sobie stanowi ekonomiczną barierę wejścia. Pomocnicza bariera wejścia odnosi się do kosztu, który nie stanowi samej bariery wejścia, ale wzmacnia inne bariery wejścia, jeśli takie istnieją.

Barierą antymonopolową na wejściu jest koszt, który opóźnia wjazd, a tym samym ogranicza opiekę społeczną w stosunku do natychmiastowego i kosztownego wjazdu. Wszystkie bariery wejścia są barierami antymonopolowymi, ale sytuacja odwrotna nie jest prawdą.

Rodzaje barier wejścia

Istnieją dwa rodzaje barier:

# 1 Naturalne (strukturalne) bariery wejścia

 • Korzyści skali Korzyści skali Korzyści skali odnoszą się do korzyści kosztowych, jakie firma osiąga, gdy zwiększa poziom produkcji. Korzyści wynikają z odwrotnej zależności między jednostkowym kosztem stałym a wyprodukowaną ilością. Im większa ilość produkcji, tym niższy jednostkowy koszt stały. Rodzaje, przykłady, przewodnik: Jeśli rynek ma znaczące korzyści skali, które zostały już w dużym stopniu wykorzystane przez istniejące firmy, odstrasza nowych uczestników.
 • Efekt sieciowy Efekt sieciowy Efekt sieciowy to zjawisko polegające na tym, że obecni użytkownicy produktu lub usługi odnoszą jakąś korzyść, gdy produkt lub usługa są adoptowane przez dodatkowych użytkowników. Efekt ten jest tworzony przez wielu użytkowników, gdy wartość dodana jest do korzystania przez nich z produktu. Największym i najbardziej znanym przykładem efektu sieciowego jest Internet. : Odnosi się do wpływu, jaki wielu użytkowników ma na wartość produktu lub usługi dla innych użytkowników. Jeśli silna sieć już istnieje, może to ograniczać szanse nowych podmiotów na zdobycie wystarczającej liczby użytkowników.
 • Wysokie koszty badań i rozwoju: kiedy firmy wydają ogromne kwoty na badania i rozwój, często jest to sygnał dla nowych podmiotów, że mają duże rezerwy finansowe. Aby konkurować, nowi uczestnicy musieliby również osiągnąć ten poziom wydatków lub go przekroczyć.
 • Wysokie koszty założenia: wiele z tych kosztów to koszty utopione, których nie można odzyskać, gdy firma opuszcza rynek, takie jak koszty reklamy i marketingu oraz inne koszty stałe.
 • Posiadanie kluczowych zasobów lub surowców: Posiadanie kontroli nad ograniczonymi zasobami, które inne firmy mogłyby wykorzystać, stwarza bardzo silną barierę wejścia.

# 2 Sztuczne (strategiczne) bariery wejścia

 • Drapieżne ceny, a także przejęcie: firma może celowo obniżyć ceny, aby zmusić rywali do opuszczenia rynku. Firmy mogą również przejąć potencjalnego rywala, kupując wystarczającą liczbę udziałów, aby uzyskać pakiet kontrolny.
 • Limit cenowy: gdy istniejące firmy ustalają niską cenę i wysoką produkcję, aby potencjalni nowi uczestnicy nie mogli osiągnąć zysku po tej cenie.
 • Reklama: jest to również zatopiony koszt. Im wyższa kwota wydana przez obecne firmy, tym silniejszy czynnik zniechęcający do wchodzenia na rynek.
 • Marka: silna wartość marki tworzy lojalność klientów, a tym samym zniechęca nowe firmy.
 • Umowy, patenty i licencje: Nowym firmom trudno jest wejść na rynek, gdy istniejące firmy posiadają licencję lub patent.
 • Programy lojalnościowe: specjalne programy i usługi pomagają oligopolistom zachować lojalność klientów i zniechęcać nowych uczestników, którzy chcą zdobyć udział w rynku.
 • Koszty zmiany: są to koszty poniesione przez klienta przy próbie zmiany dostawcy. Wiąże się to z kosztem zakupu lub instalacji nowego sprzętu, utratą usługi w okresie zmiany, wysiłkiem związanym z poszukiwaniem nowego dostawcy lub nauką nowego systemu. Są one wykorzystywane przez dostawców w dużej mierze w celu zniechęcenia potencjalnych nowych podmiotów.

Bariery wejścia w różne struktury rynkowe

Typ struktury rynkuPoziom barier wejścia
Doskonała konkurencjaZero barier wejścia
Konkurencja monopolistycznaŚrednie bariery wejścia
OligopolWysokie bariery wejścia
MonopolBardzo wysokie do absolutnych barier wejścia

Wniosek

Bariery wejścia generalnie działają na zasadzie asymetrii, gdzie różne firmy mają różne strategie, aktywa, możliwości, dostęp itd. Bariery stają się dysfunkcjonalne, gdy są tak wysokie, że operatorzy zasiedziali mogą powstrzymać praktycznie wszystkich konkurentów, prowadząc do monopolu lub oligopolu.

Więcej zasobów

Dziękujemy za przeczytanie tego przewodnika po przeszkodach w wejściu na określony rynek. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę jako certyfikowany analityk modelowania finansowego Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, te dodatkowe zasoby finansowe będą pomocne:

 • Gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa Gospodarka rynkowa jest definiowana jako system, w którym produkcja dóbr i usług jest ustalana zgodnie ze zmieniającymi się pragnieniami i możliwościami rynku
 • Monopol Monopoly Monopol to rynek z jednym sprzedawcą (zwanym monopolistą), ale wieloma kupującymi. W przeciwieństwie do sprzedawców na doskonale konkurencyjnym rynku monopolista sprawuje znaczną kontrolę nad ceną rynkową towaru / produktu.
 • Prawo podaży Prawo podaży Prawo podaży jest podstawową zasadą ekonomii, która głosi, że przy założeniu, że wszystko inne jest stałe, wzrost ceny dóbr będzie odpowiadał bezpośrednio wzrostowi jego podaży. Prawo podaży przedstawia zachowanie producenta, gdy cena dobra rośnie lub spada.
 • Korzyści skali Korzyści skali Korzyści skali odnoszą się do korzyści kosztowych, których doświadcza firma, gdy zwiększa ona poziom produkcji. Korzyści wynikają z odwrotnej zależności między jednostkowym kosztem stałym a produkowaną ilością. Im większa ilość produkcji, tym niższy jednostkowy koszt stały. Rodzaje, przykłady, przewodnik

Zalecane

Co to jest EFTPS®?
Jakie pytania warto zadać ankieterowi?
Co to jest indeksowanie?