Czym jest komunikacja?

Umiejętność skutecznego komunikowania się jest jedną z najważniejszych umiejętności życiowych. Umiejętności interpersonalne Umiejętności interpersonalne to umiejętności wymagane do skutecznej komunikacji, interakcji i pracy z jednostkami i grupami. Osoby z dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi są silnymi komunikatorami werbalnymi i niewerbalnymi i często są uważane za „dobre z ludźmi”. uczyć się. Komunikację definiuje się jako przekazywanie informacji w celu uzyskania lepszego zrozumienia. Można to zrobić ustnie (poprzez wymianę ustną), za pośrednictwem pisemnych mediów (książki, strony internetowe i czasopisma), wizualnie (za pomocą wykresów Tworzenie pulpitu nawigacyjnego w programie Excel Ten przewodnik dotyczący tworzenia pulpitów nawigacyjnych w programie Excel nauczy Cię, jak zbudować piękny pulpit nawigacyjny w programie Excel przy użyciu techniki wizualizacji danych od profesjonalistów. In, wykresy i mapy) lub niewerbalnie (mowa ciała, gesty, wysokość głosu i ton).Wszystkie te środki komunikacji są niezbędnymi umiejętnościami miękkimi, które są niezbędne do pomyślnej kariery.

Komunikacja

Znaczenie umiejętności komunikacyjnych

Posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych pomaga we wszystkich aspektach życia - od życia zawodowego po życie osobiste i wszystko, co pomiędzy. Z biznesowego punktu widzenia wszystkie transakcje są wynikiem komunikacji. Dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne, aby umożliwić innym i tobie lepsze i szybsze zrozumienie informacji.

Natomiast słabe umiejętności komunikacyjne prowadzą do częstych nieporozumień i frustracji. W ankiecie LinkedIn z 2016 r. Przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych, komunikacja znalazła się na szczycie listy najbardziej poszukiwanych umiejętności miękkich wśród pracodawców.

Najlepsze umiejętności miękkie - ankieta LinkedIn

Jak poprawić swoje umiejętności komunikacyjne

Oto kilka wskazówek, na które należy zwrócić uwagę, chcąc poprawić swoje umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi:

1. Słuchanie

Aby zostać dobrym rozmówcą, ważne jest, aby być dobrym słuchaczem. Ważne jest, aby ćwiczyć umiejętność aktywnego słuchania Umiejętność słuchania Efektywne umiejętności słuchania oznaczają zdolność do okazywania zainteresowania omawianym tematem i rozumienia dostarczonych informacji. W dzisiejszym społeczeństwie umiejętność skutecznego komunikowania się staje się coraz ważniejsza. - zwracaj baczną uwagę na to, co mówią inni, i wyjaśniaj niejasności, przeformułowując ich pytania dla lepszego zrozumienia.

2. Zwięzłość

Przekaż swoją wiadomość w jak najmniejszej liczbie słów. Nie używaj dodatkowych słów i przejdź od razu do rzeczy. Wędrowanie spowoduje, że słuchacz się wyciszy lub nie będzie pewien, o czym mówisz. Unikaj nadmiernego mówienia i nie używaj słów, które mogą zmylić słuchaczy.

3. Język ciała

Ważne jest, aby ćwiczyć dobrą mowę ciała, używać kontaktu wzrokowego, używać gestów rąk i obserwować ton głosu podczas komunikowania się z innymi. Rozluźniona postawa ciała z przyjaznym tonem sprawi, że inni będą wyglądać na przystępnego.

Kontakt wzrokowy jest ważny w komunikacji - spójrz rozmówcy w oczy, aby pokazać, że jesteś skoncentrowany na rozmowie. Ale pamiętaj, aby nie patrzeć na osobę, ponieważ może to sprawić, że poczuje się nieswojo.

4. Zaufanie

Miej pewność co do tego, co mówisz i do interakcji komunikacyjnych z innymi. Bycie pewnym siebie może być tak łatwe, jak utrzymywanie kontaktu wzrokowego, utrzymywanie zrelaksowanej postawy ciała i zwięzła rozmowa. Staraj się, aby wypowiedzi nie brzmiały jak pytania i nie próbuj brzmieć agresywnie lub poniżająco.

5. Otwartość umysłu

W sytuacjach, w których nie zgadzasz się z tym, co ktoś inny ma do powiedzenia, czy to z pracodawcą, współpracownikiem czy przyjacielem, ważne jest, aby sympatyzować z ich punktem widzenia, zamiast po prostu próbować przekazać swoją wiadomość. Szanuj opinię innych i nigdy nie poniżaj tych, którzy się z tobą nie zgadzają.

6. Szacunek

Szanowanie tego, co inni mają do powiedzenia i uznawanie ich jest ważnym aspektem komunikacji. Okazywanie szacunku może być tak proste, jak zwracanie uwagi na to, co mają do powiedzenia, używanie imienia danej osoby i nie rozpraszanie się. Szanując innych, druga osoba poczuje się doceniona, co doprowadzi do bardziej szczerej i produktywnej rozmowy.

7. Używanie właściwego nośnika

Do wyboru jest kilka różnych form komunikacji - ważne jest, aby wybrać właściwą. Na przykład osobiste komunikowanie się w poważnych sprawach (zwolnienia, zmiany wynagrodzeń itp.) Jest bardziej odpowiednie niż wysłanie wiadomości e-mail w tej sprawie.

Dobre umiejętności komunikacyjne zapewniające wspaniałą karierę

Sukces w karierze wymaga dobrych umiejętności komunikacyjnych. Musisz wiedzieć, czego chcesz i jak zamierzasz to osiągnąć. Bycie doskonałym komunikatorem może pomóc w rozwoju Twojej kariery.

Dobre umiejętności komunikacyjne mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na rozmowę kwalifikacyjną i przejściu procesu selekcji. Dobra artykulacja zapewnia znaczną przewagę! Aby skutecznie wykonywać swoją pracę, musisz omawiać problemy, prosić o informacje, wchodzić w interakcje z innymi i mieć dobre umiejętności w zakresie relacji międzyludzkich - wszystko to składa się na dobre umiejętności komunikacyjne. Pomagają w dobrym zrozumieniu i zrozumieniu potrzeb osób wokół ciebie.

Zła komunikacja w miejscu pracy

Komunikacja napędza sukces w miejscu pracy. Chociaż szkody wynikające ze słabej komunikacji z innymi mogą nie być widoczne w perspektywie krótkoterminowej, ma to paraliżujący wpływ na miejsce pracy w perspektywie długoterminowej. Oto kilka oznak złej komunikacji:

  • Brak konkretnej komunikacji
  • Używanie niewłaściwych mediów do przekazywania ważnych wiadomości
  • Komunikacja pasywno-agresywna
  • Brak realizacji i rozważenia
  • Obwinianie i zastraszanie innych
  • Nie słuchać

Przykładem słabej komunikacji mogą być zawiadomienia o zwolnieniach w RadioShack w 2006 r. Sieć elektroniczna zwolniła 400 pracowników, powiadamiając pracowników pocztą elektroniczną. Po przeprowadzce firma spotkała się ze znacznymi reakcjami, a wielu zdziwiło się, że zamiast bezpośrednich spotkań używa poczty elektronicznej.

Zła komunikacja przez Radioshack wynikała z użycia niewłaściwego medium komunikacji z pracownikami. Pracownicy firmy czuli się odczłowieczeni, a następnie nienawidzili firmy.

Powiązane odczyty

Dziękujemy za przeczytanie przewodnika po komunikacji w finansach. Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:

  • Inteligencja interpersonalna Inteligencja interpersonalna Inteligencja interpersonalna odnosi się do zdolności osoby do dobrego nawiązywania relacji z ludźmi i zarządzania relacjami. Umożliwia ludziom zrozumienie potrzeb i motywacji osób wokół nich, co pomaga wzmocnić ich ogólny wpływ. Osoby z inteligencją interpersonalną
  • Taktyka negocjacyjna Taktyka negocjacyjna Negocjacje to dialog między dwiema lub więcej osobami, którego celem jest osiągnięcie konsensusu w sprawie lub w kwestiach, w których istnieje konflikt. Dobra taktyka negocjacyjna jest ważna dla negocjujących stron, aby znać je, aby ich strona wygrała lub aby stworzyć sytuację korzystną dla obu stron.
  • Tworzenie sieci i budowanie relacji Tworzenie sieci i budowanie relacji (część 2) Ten artykuł jest częścią serii przydatnych wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć sukces w karierze i całościowym doświadczeniu życiowym. Podczas gdy umiejętności techniczne sprawiają, że jesteśmy zatrudniani na preferowane przez nas stanowisko, umiejętności miękkie pomagają nam skutecznie komunikować się i współpracować w miejscu pracy. Umiejętności miękkie, takie jak umiejętność radzenia sobie z innymi ludźmi
  • Wystąpienia publiczne Wystąpienia publiczne Wystąpienia publiczne, zwane także oratorium lub oracją, to proces przekazywania informacji żywej publiczności. Rodzaj przekazywanych informacji ma celową strukturę informowania, przekonywania i rozrywki. Wspaniałe wystąpienia publiczne składają się z trzech elementów: Styl: mistrzowsko skonstruowany przy użyciu słów do tworzenia

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022