Czym jest teoria wymiarów kulturowych Hofstede'a?

Teoria wymiarów kulturowych Hofstede, opracowana przez Geerta Hofstede, to ramy używane do zrozumienia różnic kulturowych w różnych krajach oraz do rozpoznania sposobów prowadzenia działalności gospodarczej w różnych kulturach. Innymi słowy, ramy są używane do rozróżniania różnych kultur narodowych, wymiarów kultury i oceny ich wpływu na otoczenie biznesowe. Typy organizacji Ten artykuł na temat różnych typów organizacji bada różne kategorie, do których mogą należeć struktury organizacyjne. Struktury organizacyjne.

Teoria wymiarów kulturowych Hofstede została stworzona w 1980 roku przez holenderskiego badacza zarządzania, Geerta Hofstede. Celem pracy było określenie wymiarów, w jakich różnią się kultury.

Teoria wymiarów kulturowych Hofstedego

Hofstede zidentyfikował sześć kategorii, które definiują kulturę:

 1. Wskaźnik odległości mocy
 2. Kolektywizm a indywidualizm
 3. Wskaźnik unikania niepewności
 4. Kobiecość a męskość
 5. Orientacja krótkoterminowa a długoterminowa
 6. Powściągliwość kontra pobłażanie

Wskaźnik odległości mocy

Wskaźnik odległości władzy uwzględnia stopień, w jakim tolerowane są nierówności i władza. W tym wymiarze na nierówność i władzę patrzy się z punktu widzenia wyznawców - niższego poziomu.

 • Wskaźnik wysokiego dystansu władzy wskazuje, że kultura akceptuje nierówności i różnice władzy, zachęca do biurokracji, Biurokracja System utrzymywania jednolitej władzy w instytucjach i między nimi jest znany jako biurokracja. Biurokracja zasadniczo oznacza rządzenie przez urząd. i wykazuje wysoki szacunek dla rangi i autorytetu.
 • Indeks niskiego zasięgu zasilania wskazuje, że kultura sprzyja strukturom organizacyjnym. Struktura korporacyjna Struktura korporacyjna odnosi się do organizacji różnych działów lub jednostek biznesowych w firmie. W zależności od celów firmy i branży, które są płaskie i charakteryzują się zdecentralizowaną odpowiedzialnością za podejmowanie decyzji, partycypacyjny styl zarządzania i kładą nacisk na dystrybucję energii.

Indywidualizm a kolektywizm

Wymiar indywidualizmu a kolektywizm dotyczy stopnia integracji społeczeństw w grupy oraz ich postrzeganych obowiązków i zależności od grup.

 • Indywidualizm wskazuje, że większą wagę przywiązuje się do osiągania osobistych celów. Obraz siebie osoby w tej kategorii określa się jako „ja”.
 • Kolektywizm wskazuje, że większą wagę przywiązuje się do celów i dobrego samopoczucia grupy. Obraz siebie osoby w tej kategorii określa się jako „My”.

Wskaźnik unikania niepewności

Wskaźnik unikania niepewności uwzględnia zakres, w jakim niepewność i niejasność są tolerowane. Wymiar ten dotyczy sposobu radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami i nieoczekiwanymi wydarzeniami.

 • Wysoki wskaźnik unikania niepewności wskazuje na niską tolerancję na niepewność, niejednoznaczność i podejmowanie ryzyka. Nieznane jest minimalizowane poprzez surowe zasady, przepisy itp.
 • Niski wskaźnik unikania niepewności wskazuje na wysoką tolerancję na niepewność, niejednoznaczność i podejmowanie ryzyka. Nieznane jest bardziej otwarcie akceptowane i istnieją luźne zasady, przepisy itp.

Męskość a kobiecość

Wymiar męskość kontra kobiecość jest również określany jako „twardy kontra delikatny” i uwzględnia preferencje społeczeństwa dotyczące osiągnięć, stosunek do równości seksualności, zachowania itp.

 • Męskość ma następujące cechy: odmienne role płciowe, asertywność i koncentracja na osiągnięciach materialnych i budowaniu bogactwa.
 • Kobiecość ma następujące cechy: płynne role płciowe, skromne, pielęgnujące i troszczące się o jakość życia.

Orientacja długoterminowa a orientacja krótkoterminowa

Wymiar orientacji długoterminowej a orientacji krótkoterminowej uwzględnia stopień, w jakim społeczeństwo postrzega swój horyzont czasowy.

 • Orientacja długoterminowa wskazuje na przyszłość i obejmuje opóźnianie krótkoterminowego sukcesu lub satysfakcji w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Orientacja długoterminowa kładzie nacisk na wytrwałość, wytrwałość i długoterminowy wzrost.
 • Orientacja krótkoterminowa pokazuje skupienie się na najbliższej przyszłości, obejmuje krótkoterminowy sukces lub satysfakcję i kładzie większy nacisk na teraźniejszość niż na przyszłość. Orientacja krótkoterminowa kładzie nacisk na szybkie rezultaty i szacunek dla tradycji.

Odpust kontra powściągliwość

Wymiar pobłażanie kontra powściągliwość bierze pod uwagę zakres i skłonność społeczeństwa do spełniania swoich pragnień. Innymi słowy, wymiar ten obraca się wokół tego, jak społeczeństwa mogą kontrolować swoje impulsy i pragnienia.

 • Odpust wskazuje, że społeczeństwo pozwala na względnie bezpłatne wynagrodzenie związane z czerpaniem przyjemności z życia i dobrą zabawą.
 • Powściągliwość wskazuje, że społeczeństwo powstrzymuje zaspokajanie potrzeb i reguluje je poprzez normy społeczne.

Porównania krajów: Hofstede Insights

Hofstede Insights to doskonałe źródło wiedzy na temat wpływu kultury na pracę i życie. Można uzyskać do niego dostęp, aby zrozumieć, jak różne wymiary różnią się w poszczególnych krajach w ramach teorii wymiarów kulturowych Hofstedego.

Powiązane odczyty

Finance oferuje program Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, z programem certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby finansowe:

 • Dane demograficzne Dane demograficzne Dane demograficzne odnoszą się do społeczno-ekonomicznych cech populacji, których firmy używają do identyfikacji preferencji produktowych i zachowań zakupowych klientów. Dzięki cechom rynku docelowego firmy mogą budować profil dla swojej bazy klientów.
 • Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna Inteligencja emocjonalna, znana również jako iloraz emocjonalny (EQ), to zdolność do zarządzania emocjami własnymi i innych. Dla liderów biznesu wysokie EQ jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Ten przewodnik obejmuje pięć elementów inteligencji emocjonalnej i ich znaczenie dla charakterystyki skutecznego lidera. EQ vs IQ
 • Umiejętności interpersonalne Umiejętności interpersonalne Umiejętności interpersonalne to umiejętności wymagane do efektywnej komunikacji, interakcji i pracy z jednostkami i grupami. Osoby z dobrymi umiejętnościami interpersonalnymi są silnymi komunikatorami werbalnymi i niewerbalnymi i często są uważane za „dobre z ludźmi”.
 • Przywództwo wspierające Przywództwo wspierające Przywództwo wspierające to styl przywództwa, w którym menedżer nie tylko deleguje zadania i otrzymuje wyniki, ale zamiast tego wspiera pracownika do zakończenia zadania. Główną zaletą przywództwa wspierającego jest to, że kierownik będzie pracował z pracownikiem, dopóki nie uzyska uprawnień i umiejętności

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022